Mijn taken

Het klaarmaken van een ontbijt en/of lunch, ondersteunen in licht huishoudelijke taken, hygiëne in huis waarborgen, opvangen en betrekken van de oudere kinderen en het ontvangen van kraamvisite zijn werkzaamheden die door mij toegepast (kunnen) worden in de kraamweek.

Tijdens het intakegesprek hebben we het over jullie wensen en verwachtingen gehad. Daar houd ik in de kraamweek rekening mee om zo optimale zorg naar jullie wens en zorgbehoeften te leveren.

Ik zal op de achtergrond aanwezig zijn zodat jullie in alle rust elkaar kunnen leren kennen en van elkaar kunnen genieten. Ik ben op de voorgrond wanneer nodig.

Ik geef je als ouder(s) de ruimte om eigen keuzes te maken. Ik geloof erin dat het opdoen van zelfvertrouwen en leren vertrouwen op je intuïtie zich mede daardoor ontwikkelt.

Alle nodige informatie rapporteer ik in het kraamdossier, zodat je het altijd na kan lezen. Ik houd contact met de verloskundige over het verloop van het kraambed en in geval van bijzonderheden kijken we samen naar een gepaste oplossing.

Mijn doel is dat je aan het eind van de kraamweek in staat bent vol vertrouwen zelfstandig de zorg voor jullie baby voort te zetten.

Kraamzorg uren

Op basis van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) heb je recht op 49 kraamzorguren bij borstvoeding en 45 uren bij flesvoeding. Deze uren worden verdeeld over 8 aaneengesloten dagen vanaf de dag van geboorte. Dit is exclusief de assistentie tijdens de bevalling.

Bij opname in het ziekenhuis, worden er dagen en uren in mindering gebracht. Afhankelijk van je persoonlijke situatie wordt er aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) gekeken of er (medische) omstandigheden zijn waardoor je recht hebt op meer of minder uren kraamzorg. En eventueel een 9e en/of 10e dag. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met de verloskundige.

Als jij of je baby langer dan 10 dagen in het ziekenhuis ligt, controleer bij je zorgverzekeraar of je recht hebt op uitgestelde kraamzorg.

Kosten en vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering de kosten voor kraamzorg. Het wordt niet verrekend met je eigen risico.Het maakt niet uit of je kiest voor een kraamorganisatie of een zelfstandige kraamverzorgende. Als je voor voor Kraamzorg Pure Bliss kiest wordt het vergoed door de verzekeraar.

Voor elk uur kraamzorg geldt in 2022 een eigen bijdrage van €4,70. Soms wordt de eigen bijdrage (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te weten of dat voor jou geldt, kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Als je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat je het kraampakket krijgt opgestuurd of eerst moet aanvragen om te ontvangen. Belangrijk is dat je het met de derde trimester in huis hebt.

Intakegesprek

Tussen week 30 en 34 van je zwangerschap neem ik contact met je op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.
Dit gesprek vindt plaats bij jou thuis.
Bij een 2e of volgend kindje mag het intakegesprek ook telefonisch.

We bespreken waar je wilt bevallen (thuis of ziekenhuis), borst – en/of flesvoeding wilt gaan geven, je wensen, verwachtingen en de kraamzorg uren.

Daarnaast bespreken we de uitzetlijst en ga ik met jullie na of de nodige voorbereidingen zijn getroffen.

De bevalling

Als je thuis bevalt, zal ik de verloskundige assisteren. In sommige gevallen assisteer ik ook in het ziekenhuis. Tijdens het intakegesprek bespreken we op welk moment jullie contact met mij opnemen.

Als je in het ziekenhuis bent bevallen app of bel je mij om te laten weten wanneer je verwacht thuis te zijn.

Opstartzorg

Mocht je  ’s avonds of  ’s nacht thuis komen met de baby en behoeften hebben aan opstartzorg om de nodige tips, adviezen en ondersteuning te krijgen om met vertrouwen de nacht door te komen, bel je mij.

Ik zal je telefonisch begeleiden of ik kom aan huis. Wat je zelf het prettigst vindt!

Samenwerking

Bij Kraamzorg Pure Bliss ben je in goede handen, waar je in het beginsel voor kiest. Ik houd daarom rekening met het plannen van de gezinnen aan de hand van de uitgerekende datum. Helaas laat de geboortezorg zich niet plannen en kan het zijn dat ik door overmacht niet voor jullie klaar kan staan. Mocht die situatie zich voordoen, heb ik lieve en kundige collega’s die de zorg geheel of gedeeltelijk van mij kunnen overnemen.

Ik denk graag in oplossingen en zal met jullie bespreken wat er mogelijk is en waar jullie je het prettigst bij voelen. Ook in geval van geen klik, hoor ik het graag!

Scholing en certificaten

Ik ben sinds 2008 werkzaam in de kraamzorg en houd mijn kennis op peil.

Ik sta ingeschreven bij Kennis Centrum Kraamzorg en volg volgens hun eisen bij- en nascholingen om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Denk hierbij aan scholing borstvoeding, EHBO en partusassistentie.

Ik heb als extra specialisatie mijn certificaat voor Dunstan babytaal behaald en de training Centering Pregnancy (coach/assistent) gevolgd.